Vilkor

24 timmars varsel är önskvärt för alla beställningar men undantag kan göras om möjlighet finns.

Naturligtvis kan nödsituationer uppstå och jag gör då om möjligt mitt yttersta för att vara till Din hjälp.

Debitering sker löpande per timme. Minsta debitering är en timme därefter debiteras för varje påbörjad kvart.

Eventuella inköp tillkommer utöver timdebiteringen.