Medlemmar

Som medlem har du förtur på alla tjänster vilket naturligtvis är en fördel vid brådskande ärenden.

Det är lättare att få servicen skräddarsydd utefter dina behov och önskemål eftersom vi t.ex. har månadsplanering tillsammans.

Fast månadsavgift med ett visst antal timmar och uppdrag ingår.

Eget concierge-konto för att underlätta betalningar.